Vierus is een 'aanstekelijk' taalspelletje voor twee of meer personen (van 10 jaar en ouder), dat vraagt om vindingrijkheid en een balans tussen durf en voorzichtigheid. Kern van het spel is dat op tafel liggende 'viertallen' (lettercombinaties van vier letters) tot complete woorden moeten worden uitgebouwd. Dit gebeurt door zowel vóór als achter het 'viertal' letters toe te voegen. Het spel bevat een eenvoudige en een moeilijke variant.

Nieuwsgierig? U kunt het spel bestellen via wimmeyles@gmail.com (vergeet niet uw adres te vermelden). Na ontvangst van uw betaling (maak € 10 over naar bankrekeningnummer NL58RABO0141206470, t.n.v. W.C.A. Meyles, met vermelding van 'Vierus') ontvangt u het spel per post.