Vierus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al uitgescrabbeld en -geganzenbord?

Verpieterd door de strenge regelgeving

van anderhalvemetersamenleving?

Behoefte aan een nieuwe hersensport?

 

Probeer het taalspel 'Vierus'! Onweersprekelijk

gaat Holland dit ervaren als aanstekelijk.

 

Vierus is een nieuw taalspelletje voor twee of meer personen, dat vraagt om vindingrijkheid en een balans tussen durf en voorzichtigheid. Kern van het spel is dat op tafel liggende 'viertallen' (lettercombinaties van vier letters) tot complete woorden moeten worden uitgebouwd. Dit gebeurt door zowel vóór als achter het 'viertal' letters toe te voegen.

 

Nieuwsgierig? Mail uw adresgegevens naar wimmeyles@gmail.com en maak € 10 over naar bankrekeningnummer NL58RABO0141206470, t.n.v. W.C.A. Meyles, waarna u het spel per post thuis ontvangt.